Νομισματοκοπεία

Καναδάς – Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Καναδά (Royal Canadian Mint)

ROYAL MINT OF CANADATo Bασιλικό Nομισματοκοπείο του Καναδά παράγει και εκδίδει τα νομίσματα για λογαριασμό του Καναδά, δηλαδή  τα Καναδικά Δολάρια. Επιπλέον παράγει κέρματα και για λογαριασμό άλλων κρατών. Το Νομισματοκοπείο σχεδιάζει και κατασκευάζει: συλλεκτικά νομίσματα και συλλογές από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, το ασήμι, το παλλάδιο και η πλατίνα, καθώς και μετάλλια. Είναι επιχείρηση του Στέμματος  και επομένως ανήκει 100% στην κυβέρνηση του Καναδά, η οποία είναι ο μοναδικός της μέτοχος.

Λειτουργεί με εμπορικό τρόπο και δεν βασίζεται στη στήριξη των καναδών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Όπως και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, το Νομισματοκοπείο έχει Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Νομισματοκοπείου και οκτώ άλλων διευθυντών. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στον Υπουργό Οικονομικών.

Ο Υπουργός χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ του Νομισματοκοπείου, του Υπουργικού Συμβούλιου και του Κοινοβουλίου. Στα πρώτα πενήντα χρόνια της ιστορίας των καναδικών νομισμάτων, τα νομίσματα κόβονταν στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Λονδίνου. Όταν ο Καναδάς αναδείχθηκε ως ένα ανεξάρτητο έθνος, η ανάγκη του για νομίσματα αυξήθηκε. Ως αποτέλεσμα, ένα παράρτημα του Βασιλικού Νομισματοκοπείου λειτούργησε στην Οτάβα το 1908. Ήταν την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης όταν το Νομισματοκοπείο της Οτάβας ανεξαρτητοποιήθηκε από το βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο. Το 1931, το Νομισματοκοπείο της Οτάβας μετονομάστηκε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Καναδα  και άρχισε να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών του Καναδά. Ωστόσο το νομισματοκοπείο περιήλθε σε απόλυτο καναδικό έλεγχο μόλις το 1969.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3YX9egbUNX4

You may also like

Comments are closed.