ΘησαυροίΙστορίεςΣυλλεκτικά

Χωρίς Αξία? 440.625$ μόνο!

Το σέντ που αναγράφει Ameri. στην Β΄ όψη πωλήθηκε για 440.625 δολάρια πέρυσι. Τα παλαιότερα χρόνια, το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ δημιουργούσε τα καλούπια με το χέρι χρησιμοποιώντας διατρητικές μηχανές για να τοποθετήσει στοιχεία διακόσμησης, γράμματα και αριθμούς.Σε μερικές περιπτώσεις, οι εργάτες του νομισματοκοπείου χρησιμοποιούσαν λανθασμένους διατρητές ή έκαναν λάθος στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων. Πολλά σεντς που παρήχθησαν από τα τέλη του 1793 έως το 1807 εξέφραζαν την αξία κλασματικά 1/100 στην β΄ όψη.

cq5dam_thumbnail_31Το 1801 ένας χαράκτης  έφτιαξε τρία καλούπια της β΄ όψης, τα οποία όμως είχαν μία ιδιαιτερότητα. Όλα εξέφραζαν την αξία σαν 1/000, μηδέν, δηλαδή του 0, άρα του τίποτα. Κατάλαβε το λάθος του και αποφάσισε να διορθωσει ένα από τα τρία καλούπια, χαράζοντας ένα (1) πάνω από το πρώτο μηδέν του παρονομαστή. Στο τρίτο καλούπι η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Εκτός από την παράλογη αξία, χρησιμοποίησε δυο (Ι) αντί για το U στη λέξη United και άφησε εκτός κι ένα μέρος από το στεφάνι – το κεντρικό στοιχείο σχεδίου.

Το γεγονός ότι τα καλούπια ήταν ιδιαίτερα ακριβά, ακόμα και τα κακοφτιαγμένα χρησιμοποιούνταν για να παραχθούν νομίσματα έως ότου χαλούσαν. Ένα από αυτά ήταν ακόμα γερό έως το 1803. Τα νομίσματα που κόπηκαν πάνω στο κακοφτιαγμένο καλούπι αξίζουν πολύ περισσότερο από τα κανονικά νομίσματα, ειδικά τα μεγαλύτερης αξίας.

Το Μυστήριο της Μισής Ονομασίας…

Το 1793, ο χαράκτης δημιούργησε το πρώτο καλούπι για το πρώτο σεντ με συντομογραφία του America σε Ameri. Για ποιο λόγο, παραμένει μυστήριο. Υπήρχε αρκετός χώρος για να μπουν τα δυο τελευταία γράμματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο χαράκτης σκέφτηκε ότι ολοκληρωμένη η λέξη θα τελείωνε πολύ κοντά στην επόμενη λέξη.

Τελευταία, ο ερευνητής Walter Breen υπέθεσε ότι έγινε σκόπιμα, κατά κάποιο λόγο σαν να ήθελε να συμβαδίσει με  την ημιτελή πυραμίδα στη μεγάλη σφραγίδα των ΗΠΑ. Όποιος και να είναι ο λόγος, εκδόθηκαν μόνον 7000 νομίσματα πριν καταστραφεί το καλούπι, κάνοντας την σειρά του 1 σεντ που είναι 222 χρόνια δημιουργώντας ένα σπάνιο νόμισμα από την αρχή της κοπής του.

Κάθε λεπτομέρεια είναι ενδιαφέρουσα όταν σχετίζεται με το πρώτο σεντ του έθνους. Τονόμισμα Ameri έχει τιμή καταλόγου 10.000 δολάρια αν είναι σε καλή κατάσταση. Τα νομίσματα αντίστοιχα που έχουν όλη την λέξη γραμμένη έχουν τιμή καταλόγου 7500 δολάρια!!!

πηγή coinworld.com

You may also like

Comments are closed.