Νομισματοκοπεία

The British Royal Mint

Ενα Νομισματοκοπείο Πρότυπο

Ηνωμένο Βασίλειο – Βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο ( British Royal Mint)

Βρετανικά νομίσματα κόπηκαν στο Λονδίνο, ήδη από τον 10ο αιώνα. Με την άνοδο και την ακμή της Βρετανικής αυτοκρατορίας, το Βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο κέρδισε αυξανόμενη διεθνή επιρροή και αναγνώριση, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ένα από τα πιο έγκριτα νομισματοκοπεία του κόσμου. Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο είναι ο μοναδικός φορέας που επιτρέπεται να εκδίδει νομίσματα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενα νομισματοκοπείο, πρότυπο!

Ενα Nομισματοκοπείο, πρότυπο!

Κατέχει μια ιστορία άνω των 1100 ετών στην παραγωγή και έκδοση νομισμάτων για την Αγγλία, την Μεγάλη Βρετανία και όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την κοπή νομισμάτων για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο εκδίδει και εξάγει νομίσματα σε πολλές άλλες χώρες. Επιπλέον παράγει στρατιωτικά μετάλλια, αναμνηστικά μετάλλια, και άλλα τέτοιου είδους αντικείμενα για λογαριασμό άλλων φορέων. Για τους παραπάνω λόγους είναι το νομισματοκοπείο με τις περισσότερες εξαγωγές παγκοσμίως. Σήμερα, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που υπάγεται στο Βασιλικό Θησαυροφυλάκιο.

http://www.royalmint.com/en/the-royal-mint-experience/gallery

You may also like

Comments are closed.