Νομισματοκοπεία

La Monnaie De Paris

Έχοντας ιδρυθεί το 864, το Monnaie de Paris είναι το παλαιότερο ίδρυμα της Γαλλίας και η παλαιότερη επιχείρηση στον κόσμο.

Γαλλία – Νομισματοκοπείο του Παρισιού (Monnaie De Paris)

Έχοντας ιδρυθεί το 864, το Monnaie de Paris είναι το παλαιότερο ίδρυμα της Γαλλίας και η παλαιότερη επιχείρηση στον κόσμο. Είχε την ευθύνη της έκδοσής των γαλλικών φράγκων, ενώ σήμερα είναι υπεύθυνο για την έκδοση των νομισμάτων του ευρώ σε κυκλοφορία για λογαριασμό της Γαλλίας. Επιπλέον εκδίδει κέρματα άλλων ξένων νομισμάτων για λογαριασμό τρίτων.

Ενα Νομισματοκοπείο σαν Κόσμημα!

Ενα Νομισματοκοπείο σαν Κόσμημα!

Για δώδεκα αιώνες, έχει καλλιεργήσει μια σεβαστή παράδοση πάνω στις τέχνες της χειροτεχνίας και της μεταλλουργίας. Μια ακόμα δραστηριότητα του νομισματοκοπείου είναι η παραγωγή έργων τέχνης από πολύτιμα μέταλλα (συλλεκτικά κέρματα, μετάλλια τέχνης, επίσημη μετάλλια, κοσμήματα, Χάλκινες φιγούρες). Ήταν η πρώτη βιομηχανική εγκατάσταση στο Παρίσι και είναι η τελευταία εν λειτουργία σήμερα. Το νομισματοκοπείο του Παρισιού υπάγεται στο γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας από το 1796.

https://www.monnaiedeparis.fr/interactive-map

You may also like

Comments are closed.